Free Style

KATAMARAN • HOBBIE CAT 16

dužina: 5m, površina jedara: 20m²

1 sat 300kn

2 sata 500kn

cijeli dan 600kn

OPREMA: life jacket, nepromčivi spremnik, trapez (harnes)

Za posadu do maksimalno 3 odrasle osobe ili 2 odraslih + 2 djece, uz znanje upravljanja jedrilicom/katamaranom i potpisivanje formulara za oslobađanje od odgovornosti

English